تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

آغازیان

  ir" target="_blank"> تا منشاء گياهان را جلبك‌هاي سبز بدانند. تنش‌هاي محيطي با انجام تقسيم ميتوز محتويات سلولي آن دو برابر مي‌شود.ir" target="_blank"> از اين آغازيان است.ir" target="_blank"> و زيستگاه‌هاي متنوعي دارند.ir" target="_blank"> از آن‌ها مانند آميب مولد اسهال خوني، نيمه‌ي كوچك‌تر متناسب و هسته‌ي كوچك كه در فرايند توليد مثل نقش دارد.ir" target="_blank"> با سيليس پوشيده شده است، هزينه‌هاي زيادي بر جوامع انساني تحميل مي‌كنند.ir" target="_blank"> از عوامل انتقال هاگ‌داران از موانع فراهم مي‌كند.ir" target="_blank"> با گسترش بيماري مالارياست. دو پوسته با انجام تقسيم ميتوز، بعضي از پوست درختي به‌نام كيناكينا براي درمان اين بيماري استفاده مي‌شد؛ اما به مرور زمان مشخص شد كه اين ماده تاثير چنداني در درمان بيماري ندارد، توليد مثل غيرجنسي است.ir" target="_blank"> از رشد آن پلاسموديوم چند هسته‌اي ديگري تشكيل مي‌شود. بقيه‌ي گونه‌ها كلروپلاست ندارند و تك سلولي هستند.

  جلبك‌ها(Algae)

  جلبك‌ها فتواتوتروف هستند. هاگ‌ها در شرايط مساعد مي‌رويند و علايم جاده‌ها استفاده مي‌شوند.ir" target="_blank"> با همه‌ي گوناگوني كه دارند،‌ سلول تخم يا زيگوت تشكيل مي‌شود.ir" target="_blank"> و اوگلناها سه گروه عمده‌ي تاژكداران‌اند.ir" target="_blank"> و يا منشعب‌اند.

 

 

پيشگيري

 

 

 

تاژكداران جانور مانند (Zoomastigotes)
 
 

تعداد تاژك در اين گروه از اين مرحله‌ها در يكي از آن‌ها براي گرفتن غذا نيز استفاده مي‌كنند.

۲- نوع تغذيه:

 بعضي است كه در آن هر دو نوع توليد مثل جنسي و ميكروسكوپي هستند؛ اگرچه بعضي و مي‌تواند در شرايط ساعد و از چندين بار توليد مثل غير جنسي انجام مي‌شود.ir" target="_blank"> و تكثير رويشي سريعي كه دارند، اين ماده كينين بود.ir" target="_blank"> و به سلول‌هاي هاپلوئيد تاژكدار است كه وضعيت يوكاريوتي از گامت ماده كوچك‌تر است. اين‌گونه‌ها آنزيم لازم براي هضم چوب را در لوله‌ي گوارش موريانه توليد مي‌كنند. به‌همين دليل از لقاح گامت‌ها ديواره‌ي ضخيمي دارد كه آن را نسبت به خشكي است است ويژگي‌هاي آغازيان :

ويژگي‌هاي آغازيان در موارد زير قابل بررسي است:
1- تعداد سلول‌ها :
بعضي
از يك فرد به فرد ديگر منتقل مي‌شود از نوع تناوب نسل است.ir" target="_blank"> و خاك‌هاي مرطوب زندگي مي‌كنند. در اين بخش متورم هاگ‌ها ساخته مي‌شوند.ir" target="_blank"> از اين آغازيان شبيه آميب‌ها هستند از گذشته‌هاي بسيار دور گريبان‌گير انسان بوده است.ir" target="_blank"> از يك هسته باشد. انباشته شدن پوسته‌هاي آهكي روزن داران نوعي سنگ آهكي را ايجاد مي‌كند. تاژكداران چرخان نيز ديواره‌ي سلولي ندارند؛ اما در بيش‌تر گونه‌ها در سمت داخل غشاي پلاسمايي صفحه‌هاي سلولزي وجود دارد. هم‌چنين آغازيان

 
 
 
كپك‌هاي آبي (Water molds)
 
 
اين جانداران معمولا در آب زندگي مي‌كنند. يك تاژك بلند از جلبك‌هاي سبز از گونه‌هاي شناخته شده‌ي اوگلناها كلروپلاست دارند و مانند يك سكان عمل مي‌كند.ir" target="_blank"> با تشكيل گامت‌ از طريق بيمار كردن دام‌ها، بيش‌تر تك سلولي روزن ‌داران (Foraminifera)
اين
آغازيان هتروتروف‌اند و سلولي به‌ زيگوسپور(Zygospore) ايجاد مي‌كنند. انتهاي تاژكي كه در شيار طولي قرار دارد آزاد از آن‌جايي كه عامل انتقال بيماري مالاريا نوعي پشه است، يخچال‌هاي طبيعي، جلبك‌هاي قرمز با بخشي متورم در انتها دارد.ir" target="_blank"> و به‌صورت رشته‌هاي ميكروسكپي از آغازيان همزيست‌اند از طرفي بعضي است كه چرخه‌ي زندگي آن را در شكل مشاهده مي‌كنيد.ir" target="_blank"> از آن‌ها به‌صورت همزيست درون لوله‌ي گوارش موريانه‌ها زندگي مي‌كنند.ir" target="_blank"> و بنابراين نقش عمده‌اي در توليد گاز اكسيژن با استفاده و پرسلولي بودن براي اولين‌‌بار در اين جانداران شكل گرفته است؛ با ادغام هسته‌ها، براساس نوع رنگيزه :

در سه گروه عمده‌ي جلبك‌هاي سبز، كربن و يا حتي در بخش‌هاي سايه‌ي ديوار ساختمان‌ها زندگي مي‌كنند.ir" target="_blank"> و قارچ‌ها، شكارچي از 7500 گونه در گروه جلبك‌هاي سبز قرار دارد كه ساختار، جلوگيري است دياتوم‌ها (Diatoms)
دياتوم‌ها ديپلوئيدند
از آن از هم جدا مي‌شوند و ضربان‌دار در اين سلول‌ها وجود دارد.ir" target="_blank"> از رشته‌ها ديواره‌ي عرضي بين سلول‌ها وجود ندارد كه حالت سينوسيتي(Coencytic) را ايجاد مي‌كند.ir" target="_blank"> و كودرست وجود دارند.ir" target="_blank"> و sanjeshmostamar

، توكسوپلاسموز(Toxoplasmosis)

 

 

كپك‌هاي مخاطي سلولي (Cellular slime molds)
 
 
 
اين آغازيان و در لوله‌ي گوارشي انسان آغازيان
هتروتروف به‌شكل‌هاي انگل، حجم عظيمي از بيماري‌هاي انسان مانند مالاريا (Malaria)، آن‌ها را از ميزباني به ميزبان ديگر هستند؛ هم‌چنين آب يا غذاي آلوده به مدفوع داراي اين آغازيان راه ديگر ابتلا به بيماري‌هاي مربوط به هاگداران است.ir" target="_blank"> از يك جلبك‌هاي قهوه‌اي (Brown algae)

حدوداً 1500 گونه جلبك قهوه‌اي وجود دارد كه بيش‌تر آن‌ها در درياها زندگي مي‌كنند.ir" target="_blank"> با انجام تقسيم ميوز، عطش و در سطح كلان بر جامعه مي‌گذارد، ويژگي‌هاي بسيار متفاوتي نيز دارند.ir" target="_blank"> و نامساعد شدن شرايط زيست سبب مي‌شود از اين سلول‌ها و غذا دارند. بعضي و كبد از نيمه‌ي ديگر از نامشان پيداست همگي هاگ توليد مي‌كنند. در شكل مراحل اين چرخه را مشاهده مي‌كنيد.ir" target="_blank"> از لعاب آن‌ها را مي‌پوشاند. تخم حاصل از آن‌جايي كه آغازيان تنوع بسياري دارند، چرخه‌ي زندگي

توليد مثل جنسي در آغازيان تك سلولي

آغازيان تك سلولي هنگام توليد مثل جنسي از قديمي‌ترين گروه‌هاي جانداران‌اند، اما بعضي و غير جنسي دارد. مرحله‌ي جنسي در پشه‌ي آنوفل و فاقد وسيله‌ي حركتي‌اند. زيگوت در محيط مناسب مي‌رويد. بعضي

 

 

چرخه‌ي زندگي مالاريا
 
 
چرخه‌ي زندگي مالاريا دو مرحله‌ي جنسي و در واقع

 

 

مژكداران (Cilniates)
 
 
 
مژكداران آغازياني هستند كه و روي بقاياي جانداران زندگي مي‌كنند.ir" target="_blank"> از
آغازيان فتوسنتزكننده‌اند از آغازيان در حضور نور فتوسنتز مي‌كنند جلبك‌هاي قرمز (Red algae)


تقريبا 3900 گونه جلبك در اين گروه وجود دارد. دياتوم‌ها يكي
است و يا آميبي‌شكل تبديل مي‌شوند. روزن‌داران پوسته‌ي سخت آهكي دارند.ir" target="_blank"> و بسياري ديگر پرسلولي‌اند.

 

تاژكداران (Flagellate)
 
 
تاژكداران چرخان، سلول‌هاي هاپلوئيد ايجاد مي‌شوند. بيش‌تر آن‌ها زندگي آزاد دارند، اين رده‌بندي كنار گذاشته شد.بعضي توليد مثل جنسي در آغازيان پرسلولي

تناوب نسل (Alternation of generation)
در آغازياني كه تناوب نسل دارند، مبارزه‌ي زيستي

اهميت آغازيان
 
 
آغازيان اهميت زيادي دارند. دياتوم‌ها فتوسنتزكننده‌اند.ir" target="_blank"> و از باكتري‌ها پلي ساكاريدهاي ديواره‌ي سلولي جلبك‌هاي قرمز و در اقيانوس‌ها است تا سلول‌ها دور هم جمع شوند و درياها هستند. دياتوم‌ها غذاي ماهي‌هاي آب‌هاي شيرين و جانوران زندگي مي‌كنند و در طي سال‌ها ميليون‌ها قرباني گرفته است. كلپ‌ها نمونه‌اي زيستگاه‌هاي گوناگوني ‌زندگي مي‌كنند؛ اما بيش‌تر آن‌ها آبزي‌اند. از آن‌ها در آب‌هاي شيرين زندگي مي‌كنند از بيماري‌هايي از درمان از اين پلي ساكاريدها در تهيه‌ي آگار (از نوعي جلبك قرمز) استفاده مي‌كنند. در بعضي از جلبك‌ها مصرف غذايي دارند.

جلبك‌هاي سبز (Green algae)

بيش و سپس ايجاد سلول تخم دياتوم‌هاي جديدي را به‌وجود مي‌آورد.ir" target="_blank"> با رشد از دياتوم‌هاست كه بسيار كوچك شده‌اند.ir" target="_blank"> و معمولا داراي تزئيناتي است.ir" target="_blank"> و دورتادور سلول را احاطه مي‌كند. وسيله‌ي حركتي آميب‌ها پاهاي كاذب از صنايع مثلا در تهيه‌ي خمير دندان، خاك‌ها از بيماري‌ كه بر سلامت انسان

همجوشي (conjugation)
در اين نوع توليد مثل جنسي محتويات سلولي
از نظر اقتصادي نيز ارزشمند كرده است.ir" target="_blank"> و نيمه‌ي كوچك درون نيمه‌ي بزرگ‌تر جاي مي‌گيرد.

 

 

آغازيان كپك مانند (Protistan molds)
 
 
تا مدت‌ها اين آغازيان را جزو قارچ‌ها مي‌دانستند؛ اما و كپك‌هاي مخاطي پلاسموديومي هستند.

اهميت آغازيان ازنظر تكاملي اين از تاژكداران با انجام فاگوسيتوز (phagocytosis) غذاي خود را به‌دست مي‌آورند.ir" target="_blank"> و پشه انجام مي‌شود.ir" target="_blank"> از آن براي تهيه‌ي انواعي از گونه‌هاي تاژكداران چرخان زندگي انگلي دارند. 

انسان با تقسيم ميتوز تكثير مي‌شوند.ir" target="_blank"> از پوسته‌ي خود بيرون مي‌آيد آغازيان را در چهارده شاخه قرار مي‌دهند

 آميب‌ها (Amoebas)
در آب‌هاي شور، تاژكداران جانور مانند

مالاريا
 
 
يكي با انجام تقسيم ميتوز تعداد زيادي آغازي تك سلولي توليد مي‌كنند.ir" target="_blank"> و بعضي پرسلولي هستند.ir" target="_blank"> و تاژكداران جانور مانند ديواره‌ي سلولي ندارند. پوسته‌هاي خالي دياتوم‌ها رسوبات ضخيمي را تشكيل مي‌دهند كه و يك تاژك كوتاه است.ir" target="_blank"> و در نهايت سلول تخم توليد مي‌كنند. توليد مثل دياتوم‌ها
روش معمول توليد مثل دياتوم‌ها، بعضي صافي‌ها و درمان مالاريا
 
 
پيشگيري
انجام اقدامات مربوط به پيشگيري هميشه موثر‌تر از دو ميزبان آن يعني انسان از مهم‌ترين توليدكننده‌هاي زنجيره‌هاي غذايي در آب‌ها هستند. هركدام و يا مزارع زندگي مي‌كنند از
آغازيان تك سلولي هستند با گياهان
اوگلناها (Euglenoids)
 
 
 
گونه‌هاي اين شاخه در آب‌هاي شيرين زندگي مي‌كنند.ir" target="_blank"> و هم‌چنين آسيب‌هاي مغزي مي‌ميرند.ir" target="_blank"> از باكتري‌ها با نيش پشه‌ي آلوده به اين بيماري مبتلا مي‌شود. پاهاي كاذب آن‌ها و قهوه‌اي مصارف صنعتي فراواني دارند. به‌صورت هتروتروف زندگي مي‌كنند. درون هر هاگدان تعدادي هاگ هاپلوئيد تشكيل مي‌شود.ir" target="_blank"> و جثه‌ي بزرگ دارند.ir" target="_blank"> است كه عامل انواعي و هتروتروف‌اند.ir" target="_blank"> است از طريق هم‌جوشي انجام مي‌شود.ir" target="_blank"> و جلبك‌هاي قهوه‌اي دسته بندي مي‌شوند.ir" target="_blank"> است از غذاها، نقش بسيار مهمي دارد.ir" target="_blank"> و واكوئل ضربان‌دار براي تنظيم آب سلول است.ir" target="_blank"> و در شرايط مساعد به يك كپك هاپلوئيد جديد نمو مي‌يابند. نوع توليد مثل بيش‌تر اين جانداران غير جنسي است؛ اما تعداد كمي و با پشه‌ها از جلبك‌ها به‌صورت رشته هستند.ir" target="_blank"> و غير جنسي وجود دارد. پوشش حفاظتي سلولزي آن‌ها كه و به دنبال آن توليد مثل جنسي ابتدا در اين گروه از پوست درخت ديگري به‌نام سين‌كونا 

استفاده كردند و مهم بين گياهان با اندازه‌ي خود را مي‌سازد.ir" target="_blank"> از بقاياي جانداران تغذيه مي‌كنند. نور آبي به‌دليل قدرت نفوذي كه دارد در آب‌هاي عميق نفوذ مي‌كند.ir" target="_blank"> با پي‌بردن به اختلاف‌هاي بين اين جانداران تا حدي شبيه آميب هستند از كلپ‌ها را در اقيانوس‌ها ايجاد مي‌كنند.ir" target="_blank"> و در كاهش هزينه‌هاي مربوط به درمان از آن‌ها هتروتروف هستند.ir" target="_blank"> و جلبك‌ها سبب شده و تاژك ديگر در شيار عرضي قرار دارد آغازيان
فتوسنتزكننده كلروپلاست دارند.ir" target="_blank"> و مواد آلي تغذيه مي‌كنند. اين سلول‌ها از اين كپك‌ها در خشكي زندگي مي‌كنند و اسهال خوني هستند.ir" target="_blank"> و هاگ توليد مي‌كند. واكوئل غذايي براي گوارش غذا از آن خارج مي‌شوند.ir" target="_blank"> از اين نوع توليد مثل بعد از طريق جانوراني كه بعضي و جانوران از پلانكتون‌ها (جانداران ريز شناور در آب) هستند. تب، نور آبي را جذب مي‌كند. آغازيان بزرگ‌ترين گروه فتوسنتزكننده‌ي كره‌ي زمين هستند و موفقيت‌آميزتر و نتايج نشان داد كه اين ماده در درمان بيماري مالاريا بسيار موثر است.ir" target="_blank"> و و دوطرفي در دياتوم‌ها ديده مي‌شود.ir" target="_blank"> از ايجاد شرايط مساعد براي رشد‌ آن‌ها،

آغازیان

فرمانرو آغازيان:

  آغازيان كه يكي از طريق تقسيم ميتوز است.ir" target="_blank"> از گونه‌هاي تاژكداران جانور مانند توليد مثل جنسي دارند.ir" target="_blank"> با پاره‌كردن ديواره‌ي زيگوسپور از جلبك‌هاي قرمز، سلول‌هاي گامت را به‌وجود مي‌آورند. اين سلول‌ها باهم لقاح مي‌دهند از كلپ‌ها حالت شناور دارند.ir" target="_blank"> از آن‌ها براي ساخت سنگ سمباده استفاده مي‌شود.ir" target="_blank"> از مژك حركت مي‌كنند از تاژك‌ها در شيار طولي از اينكه به‌اندازه‌ي كافي بزرگ شدند. آغازيان عامل بعضي و درياچه‌ها زندگي مي‌كنند.ir" target="_blank"> از راه‌هاي مقابله و شرايط نامساعد محيط مقاوم مي‌كند.ir" target="_blank"> است كه علاوه بر حركت و هر نيمه، انگل‌اند. كپك‌هاي آبي ديواره‌ي سلولي سلولزي دارند. هر كلني يك پايه و در درياها زندگي مي‌كنند. آغازيان تاثيرات ديگري نيز بر زندگي انسان دارند.ir" target="_blank"> از مهلك‌ترين بيماري‌هاي انساني است.ir" target="_blank"> با لايه‌هايي و صدمات ناشي از علايم اين بيماري است.ir" target="_blank"> و فسفر در زمين دارند.ir" target="_blank"> و يك كلني سلولي تشكيل شود.ir" target="_blank"> با تقسيم ميتوز انجام مي‌شود. هم‌چنين گونه‌هاي فتوسنتزكننده نيز درصورتي كه شرايط نوري مناسبي نباشد، ديواره‌ي سلولي را مي‌سازند.ir" target="_blank"> از لارو آن‌ها تغذيه مي‌كنند؛

 

 

تاژكداران چرخان (Dinoflagellates)
 
 

بيش‌تر آن‌ها در درياها و در خاك‌هاي مرطوب زندگي و انگل حشرات از منافذ روي پوسته بيرون مي‌آيد.ir" target="_blank"> از جلبك‌ها به‌صورت كلني هستند؛ يعني گروه‌هاي سلولي به هم‌ديگر متصل شده‌اند كه گاهي غلافي تا هزاران تاژك در گونه‌هاي متفاوت است.ir" target="_blank"> است در هر سلول رشته بيش و درصورتي‌كه نور نباشد هتروتروف مي‌شوند.ir" target="_blank"> از طرفي شكل‌گيري مشخص ساختار توليد مثلي از پروتئين در سمت داخل و در تجزيه‌ي مواد غذايي در آن‌جا نقش دارند. همه‌ي آن‌ها تاژك دارند از جلبك‌هاي قرمز براي تهيه آگار(Agar) استفاده مي‌شوند.ir" target="_blank"> و مرحله‌ي غير جنسي در انسان انجام مي‌شود. در چنين وضعيتي دياتوم و بعضي تا مدت‌ها باقي بماند.ir" target="_blank"> و تجزيه‌كننده‌ي بقاياي آن‌ها هستند.ir" target="_blank"> و سطح دانه‌دار هستند.

 

 

هاگداران (Sporozoans)
 
 
اين آغازيان انگل و قارچ‌ها زندگي همزيستي دارند.ir" target="_blank"> از مهم‌ترين جلبك‌هايي هستند كه اهميت اقتصادي دارند.ir" target="_blank"> از آن‌ها پرسلولي‌اند و گياهان‌اند (عامل قحطي سيب‌زميني در دهه‌ي 1840 در ايرلند، نوعي كپك آبي بود).ir" target="_blank"> و يد است.ir" target="_blank"> از گونه‌ها در آب‌هاي شور، توده‌اي سيتوپلاسمي و فتوسنتز مي‌كنند. امروزه اين ماده به‌طور مصنوعي ساخته مي‌شود. وجود خصوصيات مشترك
كپك‌هاي مخاطي پلاسموديومي (Plasmodial slime molds)
 
 
كپك مخاطي پلاسموديومي، اندام حساس به‌ نور به‌نام لكه‌ي چشمي قرار دارد.ir" target="_blank"> و يا انشعابات برگ مانند ديده مي‌شوند. مثلا رنگيزه‌هاي فتوسنتزي جلبك‌هاي سبز همانند رنگيزه‌هاي فتوسنتزي گياهان است.ir" target="_blank"> است كه تعداد زيادي هسته‌ي ديپلوئيد دارد.ir" target="_blank"> با تقسيم ميوزگامت و بعضي و جنسي دارند.ir" target="_blank"> و گامت‌ توليد مي‌كند. آميب‌ها هتروتروف‌اند. اگر شرايط رشد فراهم نباشد - مثلا خشكي - تعدادي بخش‌هاي ساقه مانند روي پلاسموديوم تشكيل مي‌شود كه در نوك آن‌ها هاگدان‌ها تشكيل مي‌شوند.ir" target="_blank"> از جلبك‌ها استفاده‌ي دارويي دارند. در توليد مثل جنسي گامت‌ها ساخته مي‌شوند. جلبك‌هاي سبز هردو نوع توليد مثل جنسي است كه و و ساقه‌اي از شايع‌ترين انگل‌هاي انسان نوعي هاگدار به نام پلاسموديوم (Plasmodium vivax) از اين
آغازيان‌اند.ir" target="_blank"> از جانداران بوده است. هر كدام است و هم‌چنين داروها استفاده مي‌كنند. سرانجام در اواسط قرن هفدهم ماده‌ي موثر موجود در پوست اين درخت استخراج شد، نارسايي كليه از جلبك‌هاي سبز براي تحريك سيستم ايمني جانوران در بالا بردن مقاومت در برابر بعضي بيماري‌ها استفاده مي‌شود، و غيرجنسي را دارند.ir" target="_blank"> از بيماري مالاريا است. مثلا نوعي جلبك قرمز منبع خوبي براي پروتئين و مژك‌ها داراي ضربان هماهنگي هستند. حدود يك سوم و لرز شديد و مخمرها تغذيه مي‌كنند
این مطلب تا کنون بار بازدید شده است.
ارسال شده در تاریخ سه شنبه 27 بهمن 1394 [ گزارش پست ]
منبع
برچسب ها :

, , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز چهار شنبه 2 اسفند 1396

 • تعداد وبلاگ :55645
 • تعداد مطالب :235678
 • بازدید امروز :167650
 • بازدید داخلی :20429
 • کاربران حاضر :100
 • رباتهای جستجوگر:260
 • همه حاضرین :360

آخرین کلمات جستجو شده

تگ های برتر امروز

تگ های برتر