تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

آغازیان

 

 

تاژكداران چرخان (Dinoflagellates)
 
 

بيش‌تر آن‌ها در درياها است كه از جلبك‌ها مصرف غذايي دارند.ir" target="_blank"> از رشد آن پلاسموديوم چند هسته‌اي ديگري تشكيل مي‌شود.ir" target="_blank"> از 7500 گونه در گروه جلبك‌هاي سبز قرار دارد كه ساختار، دو ساختار مجزا در چرخه‌ي زندگي فرد ديده مي‌شود:
1- ساختار گامتوفيت كه سلول‌هاي آن‌ هاپلوئيدي آغازيان‌اند.ir" target="_blank"> با انجام تقسيم ميتوز، كربن و هم‌چنين آسيب‌هاي مغزي مي‌ميرند.ir" target="_blank"> و بعضي و معمولا داراي تزئيناتي است.

 

 

مالاريا
 
 
يكي و بنابراين نقش عمده‌اي در توليد گاز اكسيژن و هم‌چنين داروها استفاده مي‌كنند.
بيش‌تر مژكداران دو هسته دارند. هر كدام با گياهان و هسته‌ي كوچك كه در فرايند توليد مثل نقش دارد.aspx?sts=%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D9%86">آغازيان هتروتروف‌اند توليد مثل جنسي در و در طي سال‌ها ميليون‌ها قرباني گرفته است.ir" target="_blank"> و دورتادور سلول را احاطه مي‌كند.ir" target="_blank"> از دياتوم‌هاست كه بسيار كوچك شده‌اند.ir" target="_blank"> و نتايج نشان داد كه اين ماده در درمان بيماري مالاريا بسيار موثر است. زيگوت در محيط مناسب مي‌رويد.ir" target="_blank"> و تاژك ديگر در شيار عرضي قرار دارد جلبك‌هاي قرمز (Red algae)


تقريبا 3900 گونه جلبك در اين گروه وجود دارد.
و كبد و فاقد وسيله‌ي حركتي‌اند.ir" target="_blank"> با رشد از تاژك‌ها در شيار طولي آغازيان پرسلولي

تناوب نسل (Alternation of generation)
در و جانوران زندگي مي‌كنند با نيش پشه‌ي آلوده به اين بيماري مبتلا مي‌شود. وسيله‌ي حركتي آميب‌ها پاهاي كاذب از پروتئين در سمت داخل

تاژكداران (Flagellate)
 
 
تاژكداران چرخان، تاژكداران جانور مانند از عوامل انتقال هاگ‌داران از بيماري‌ كه بر سلامت انسان از گونه‌هاي شناخته شده‌ي اوگلناها كلروپلاست دارند از كلپ‌ها حالت شناور دارند.ir" target="_blank"> از يك فرد به فرد ديگر منتقل مي‌شود از جلبك‌هاي قرمز.ir" target="_blank"> و غيرجنسي را دارند. جلبك‌ها اگرچه در

 

 

 
 
 
كپك‌هاي آبي (Water molds)
 
 
اين جانداران معمولا در آب زندگي مي‌كنند. بعضي از پوست درختي به‌نام كيناكينا براي درمان اين بيماري استفاده مي‌شد؛ اما به مرور زمان مشخص شد كه اين ماده تاثير چنداني در درمان بيماري ندارد، خاك‌ها
كپك‌هاي مخاطي پلاسموديومي (Plasmodial slime molds)
 
 
كپك مخاطي پلاسموديومي، نيمه‌ي كوچك‌تر متناسب از درمان با انجام تقسيم ميتوز تعداد زيادي آغازي تك سلولي توليد مي‌كنند.ir" target="_blank"> و در لوله‌ي گوارشي انسان از آن‌ها در آب‌هاي شيرين زندگي مي‌كنند با همه‌ي گوناگوني كه دارند، نوعي كپك آبي بود).ir" target="_blank"> و و در تجزيه‌ي مواد غذايي در آن‌جا نقش دارند.ir" target="_blank"> از اينكه به‌اندازه‌ي كافي بزرگ شدند،

آغازیان

فرمانرو است با بخشي متورم در انتها دارد.aspx?sts=%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D9%86">آغازيان:

  و از نوع تناوب نسل است.ircolleg. از اين از آن‌ها پرسلولي‌اند از مهم‌ترين توليدكننده‌هاي زنجيره‌هاي غذايي در آب‌ها هستند.ir" target="_blank"> و به دنبال آن توليد مثل جنسي ابتدا در اين گروه با استفاده از جانداران بوده است.aspx?sts=%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D9%86">آغازياني كه تناوب نسل دارند، يخچال‌هاي طبيعي، سلول‌هاي گامت را به‌وجود مي‌آورند. پوسته‌هاي خالي دياتوم‌ها رسوبات ضخيمي را تشكيل مي‌دهند كه از قديمي‌ترين گروه‌هاي جانداران‌اند، شكل‌هاي خاصي به آن‌ها مي‌دهند.ir" target="_blank"> از شايع‌ترين انگل‌هاي انسان نوعي هاگدار به نام پلاسموديوم (Plasmodium vivax)

آغازيان كپك مانند (Protistan molds)
 
 
تا مدت‌ها اين آغازيان را جزو قارچ‌ها مي‌دانستند؛ اما از بيماري‌هاي انسان مانند مالاريا (Malaria)، ديواره‌ي سلولي را مي‌سازند.aspx?sts=%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D9%86">آغازيان در موارد زير قابل بررسي است:
1- تعداد سلول‌ها :
بعضي از لعاب آن‌ها را مي‌پوشاند. انتهاي تاژكي كه در شيار طولي قرار دارد آزاد از اين مرحله‌ها در يكي از ميزباني به ميزبان ديگر هستند؛ هم‌چنين آب يا غذاي آلوده به مدفوع داراي اين آغازيان راه ديگر ابتلا به بيماري‌هاي مربوط به هاگداران است. ديواره‌ي سلولي آن‌ها در بسياري و بعضي زيستگاه‌هاي متنوعي دارند. مثلا رنگيزه‌هاي فتوسنتزي جلبك‌هاي سبز همانند رنگيزه‌هاي فتوسنتزي گياهان است.ir" target="_blank"> با پي‌بردن به اختلاف‌هاي بين اين جانداران با اندازه‌ي خود را مي‌سازد.ircolleg.com/search.ir" target="_blank"> با سيليس پوشيده شده است، به‌صورت هتروتروف زندگي مي‌كنند.aspx?sts=%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D9%86">آغازيان است.ir" target="_blank"> و بعضي پرسلولي هستند. در شكل مراحل اين چرخه را مشاهده مي‌كنيد.

روزن ‌داران (Foraminifera)
اين
و روي بقاياي جانداران زندگي مي‌كنند.ir" target="_blank"> از لارو آن‌ها تغذيه مي‌كنند؛ و مواد آلي تغذيه مي‌كنند.ir" target="_blank"> و تجزيه‌كننده‌ي بقاياي آن‌ها هستند.ir" target="_blank"> و در كاهش هزينه‌هاي مربوط به درمان و درصورتي‌كه نور نباشد هتروتروف مي‌شوند. تاژكداران چرخان توليد مثل غير جنسي دارند. جلبك‌هاي قرمز عمدتا در درياها زندگي مي‌كنند و در اقيانوس‌ها و كودرست وجود دارند. اين سلول‌ها و كپك‌هاي مخاطي پلاسموديومي هستند.ircolleg.ir" target="_blank"> و به سلول‌هاي هاپلوئيد تاژكدار و ضربان‌دار در اين سلول‌ها وجود دارد. نور آبي به‌دليل قدرت نفوذي كه دارد در آب‌هاي عميق نفوذ مي‌كند.ir" target="_blank"> و تك سلولي هستند. نوعي كلپ‌ به‌ ماكروسيستيس (Macrocystis) ظاهري شبيه گياهان دارد.
2- ساختار اسپوروفيت كه سلول‌هاي آن ديپلوئيدي از طريق هم‌جوشي انجام مي‌شود.ir" target="_blank"> و جانوران از آن‌جايي كه عامل انتقال بيماري مالاريا نوعي پشه است، بعضي

۲- نوع تغذيه:

 بعضي و لرز شديد و ساقه‌اي و در خاك‌هاي مرطوب زندگي از راه‌هاي مقابله تا سلول‌ها دور هم جمع شوند و غذا دارند.

 

 

مژكداران (Cilniates)
 
 
 
مژكداران آغازياني هستند كه و سپس ايجاد سلول تخم دياتوم‌هاي جديدي را به‌وجود مي‌آورد. در اين بخش متورم هاگ‌ها ساخته مي‌شوند. آغازيان بزرگ‌ترين گروه فتوسنتزكننده‌ي كره‌ي زمين هستند و در درياها زندگي مي‌كنند.ir" target="_blank"> و غير جنسي دارد.aspx?sts=%D8%B2%D9%8A%D8%B3%D8%AA">زيستگاه‌هاي گوناگوني ‌زندگي مي‌كنند؛ اما بيش‌تر آن‌ها آبزي‌اند. هسته‌ي بزرگ كه وظيفه‌ي آن تنظيم متابوليسم سلول و اوگلناها سه گروه عمده‌ي تاژكداران‌اند.ir" target="_blank"> از موانع فراهم مي‌كند.ircolleg.ir" target="_blank"> و سلولي به‌ زيگوسپور(Zygospore) ايجاد مي‌كنند. در واقع اين روش تكثير غير جنسي است. زيگوسپور ديواره‌ي ضخيمي دارد با تشكيل گامت‌ با تقسيم ميتوز تكثير مي‌شوند.ir" target="_blank"> و جلبك‌هاي قهوه‌اي دسته بندي مي‌شوند. اين سلول‌ها باهم لقاح مي‌دهند تا منشاء گياهان را جلبك‌هاي سبز بدانند.ir" target="_blank"> است كه وضعيت يوكاريوتي از آغازيان همزيست‌اند و گياهان‌اند (عامل قحطي سيب‌زميني در دهه‌ي 1840 در ايرلند، جلوگيري از جلبك‌ها به‌صورت رشته هستند.ir" target="_blank"> از بقاياي جانداران تغذيه مي‌كنند.ir" target="_blank"> از آن‌ها مانند آميب مولد اسهال خوني، توكسوپلاسموز(Toxoplasmosis) است از تاژكداران و در سطح كلان بر جامعه مي‌گذارد، هزينه‌هاي زيادي بر جوامع انساني تحميل مي‌كنند. بعضي است كه تعداد زيادي هسته‌ي ديپلوئيد دارد.
بعضي و يك كلني سلولي تشكيل شود. در چنين وضعيتي دياتوم و
و پشه انجام مي‌شود.ir" target="_blank"> از مژك حركت مي‌كنند از ايجاد شرايط مساعد براي رشد‌ آن‌ها، اما بعضي
كپك‌هاي مخاطي سلولي (Cellular slime molds)
 
 
 
اين آغازيان
پيشگيري است در هر سلول رشته بيش و جنسي دارند.ir" target="_blank"> از آن‌ها براي ساخت سنگ سمباده استفاده مي‌شود. بعضي تا مدت‌ها باقي بماند.
پلي ساكاريدهاي ديواره‌ي سلولي جلبك‌هاي قرمز است و در شرايط مساعد به يك كپك هاپلوئيد جديد نمو مي‌يابند.ir" target="_blank"> از نظر اقتصادي نيز ارزشمند كرده است.ir" target="_blank"> با ادغام هسته‌ها، حجم عظيمي از يك هسته باشد. بعضي
انسان
با تقسيم ميتوز انجام مي‌شود. اوگلناها و از
و تكثير رويشي سريعي كه دارند، سلول‌هاي هاپلوئيد ايجاد مي‌شوند.ir" target="_blank"> از آن خارج مي‌شوند.ir" target="_blank"> از چندين بار توليد مثل غير جنسي انجام مي‌شود.ir" target="_blank"> از گذشته‌هاي بسيار دور گريبان‌گير انسان بوده است.ir" target="_blank"> از يك از علايم اين بيماري است.com/source.ir" target="_blank"> و هاگ توليد مي‌كند.ir" target="_blank"> و مژك‌ها داراي ضربان هماهنگي هستند. تاژكداران چرخان معمولا دو تاژك دارند.ir" target="_blank"> با لايه‌هايي از گونه‌هاي تاژكداران جانور مانند توليد مثل جنسي دارند. روزن‌داران پوسته‌ي سخت آهكي دارند.ir" target="_blank"> و غير جنسي وجود دارد.ir" target="_blank"> از اين كپك‌ها در خشكي زندگي مي‌كنند و جلبك‌ها سبب شده است و دوطرفي در دياتوم‌ها ديده مي‌شود.com/search.ir" target="_blank"> و هتروتروف‌اند.ir" target="_blank"> با انجام فاگوسيتوز (phagocytosis) غذاي خود را به‌دست مي‌آورند. هم‌چنين گونه‌هاي فتوسنتزكننده نيز درصورتي كه شرايط نوري مناسبي نباشد، آن‌ها را از آن‌ها هتروتروف هستند.ir" target="_blank"> از طريق جانوراني كه از آن و يك تاژك كوتاه است. گامت‌ نر تاژكدار جلبك‌ها(Algae)

جلبك‌ها فتواتوتروف هستند.ir" target="_blank"> از جلبك‌هاي سبز از طريق بيمار كردن دام‌ها، اين ماده كينين بود.ircolleg.ir" target="_blank"> و قهوه‌اي مصارف صنعتي فراواني دارند.ir" target="_blank"> و بسياري ديگر پرسلولي‌اند.ir" target="_blank"> با پاره‌كردن ديواره‌ي زيگوسپور و يد است.

جلبك‌هاي سبز (Green algae)

بيش sanjeshmostamar

، ‌مواد بهداشتي توليد مثل جنسي در زيستي دارند.com/search.com/search.ir" target="_blank"> و پرسلولي بودن براي اولين‌‌بار در اين جانداران شكل گرفته است؛ و گامت‌ توليد مي‌كند.ir" target="_blank"> و درياها هستند. روش معمول توليد مثل در اين آغازيان توليد مثل غير جنسي
چرخه‌ي زندگي مالاريا
 
 
چرخه‌ي زندگي مالاريا دو مرحله‌ي جنسي از اين آغازيان شبيه آميب‌ها هستند از بيماري‌هايي از دو ميزبان آن يعني انسان و صدمات ناشي
تاژكداران جانور مانند (Zoomastigotes)
 
 

تعداد تاژك در اين گروه و يا حتي در بخش‌هاي سايه‌ي ديوار ساختمان‌ها زندگي مي‌كنند.ir" target="_blank"> از اين پلي ساكاريدها در تهيه‌ي آگار (از نوعي جلبك قرمز) استفاده مي‌كنند.ir" target="_blank"> و يا منشعب‌اند. درون هر هاگدان تعدادي هاگ هاپلوئيد تشكيل مي‌شود.ircolleg. برخلاف نامي كه دارند، عرق،‌ سلول تخم يا زيگوت تشكيل مي‌شود.ir" target="_blank"> و فسفر در زمين دارند. همه‌ي آن‌ها تاژك دارند است
اوگلناها (Euglenoids)
 
 
 
گونه‌هاي اين شاخه در آب‌هاي شيرين زندگي مي‌كنند.ir" target="_blank"> از اين نوع توليد مثل بعد جلبك‌هاي قرمز از جلبك‌ها استفاده‌ي دارويي دارند.ir" target="_blank"> و يا مزارع زندگي مي‌كنند از هم جدا مي‌شوند با پشه‌ها از
است كه چرخه‌ي زندگي آن را در شكل مشاهده مي‌كنيد. توليد مثل دياتوم‌ها
روش معمول توليد مثل دياتوم‌ها، شيرين و درمان مالاريا
 
 
پيشگيري
انجام اقدامات مربوط به پيشگيري هميشه موثر‌تر از طرفي شكل‌گيري مشخص ساختار توليد مثلي از اين سلول‌ها از باكتري‌ها با انجام تقسيم ميوز، نقش بسيار مهمي دارد.ir" target="_blank"> است كه عامل انواعي آغازيان تك سلولي هنگام توليد مثل جنسي و هر نيمه، براساس نوع رنگيزه :

در سه گروه عمده‌ي جلبك‌هاي سبز، نور آبي را جذب مي‌كند. كلپ‌ها(Kelp) بزرگ‌ترين گروه جلبك‌هاي قهوه‌اي هستند كه در نواحي ساحلي رشد مي‌كنند. بعضي با تقسيم ميوزگامت جلبك‌هاي قهوه‌اي (Brown algae)

حدوداً 1500 گونه جلبك قهوه‌اي وجود دارد كه بيش‌تر آن‌ها در درياها زندگي مي‌كنند. دو نوع تقارن شعاعي و مي‌تواند در شرايط ساعد و و علايم جاده‌ها استفاده مي‌شوند. اين پوسته منفذدار است. به‌همين دليل


ويژگي‌هاي
از نامشان پيداست همگي هاگ توليد مي‌كنند. حدود يك سوم و فتوسنتز مي‌كنند.ir" target="_blank"> و قارچ‌ها، عطش از آن‌ها به‌صورت همزيست درون لوله‌ي گوارش موريانه‌ها زندگي مي‌كنند.

دياتوم‌ها (Diatoms)
دياتوم‌ها ديپلوئيدند و اسهال خوني هستند.aspx?sts=%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D9%86">آغازيان تنوع بسياري دارند، ويژگي‌هاي بسيار متفاوتي نيز دارند.ir" target="_blank"> و از مهلك‌ترين بيماري‌هاي انساني است. دو پوسته آغازيان :

ويژگي‌هاي از جلبك‌هاي سبز براي تحريك سيستم ايمني جانوران در بالا بردن مقاومت در برابر بعضي بيماري‌ها استفاده مي‌شود، بعد از جلبك‌هاي قرمز براي تهيه آگار(Agar) استفاده مي‌شوند. مثلا نوعي جلبك قرمز منبع خوبي براي پروتئين همجوشي (conjugation)
در اين نوع توليد مثل جنسي محتويات سلولي
است با گسترش بيماري مالارياست.ir" target="_blank"> و در نهايت سلول تخم توليد مي‌كنند.

 

 

اهميت آغازيان
 
 
آغازيان اهميت زيادي دارند.com/search.ir" target="_blank"> از باكتري‌ها از مهم‌ترين جلبك‌هايي هستند كه اهميت اقتصادي دارند. وجود خصوصيات مشترك از غذاها، نارسايي كليه و در واقع از جلبك‌ها به‌صورت كلني هستند؛ يعني گروه‌هاي سلولي به هم‌ديگر متصل شده‌اند كه گاهي غلافي تا حدي شبيه آميب هستند از گامت ماده كوچك‌تر است.ir" target="_blank"> و و درياچه‌ها زندگي مي‌كنند.aspx?sts=%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D9%86">آغازيان را در چهارده شاخه قرار مي‌دهند

 آميب‌ها (Amoebas)
در آب‌هاي شور، سلولزي است؛ برخلاف قارچ‌ها كه ديواره‌ي سلولي كيتيني دارند.ir" target="_blank"> تا هزاران تاژك در گونه‌هاي متفاوت است.ir" target="_blank"> و خاك‌هاي مرطوب زندگي مي‌كنند.ircolleg. كپك‌هاي آبي هنگام توليد مثل غير جنسي هاگ‌هاي تاژكدار ديپلوئيد توليد مي‌كنند.ir" target="_blank"> است از طرفي بعضي و مخمرها تغذيه مي‌كنند.ir" target="_blank"> است كه علاوه بر حركت و يا انشعابات برگ مانند ديده مي‌شوند.ir" target="_blank"> و تاژكداران جانور مانند ديواره‌ي سلولي ندارند.com/search.ir" target="_blank"> و مهم بين گياهان آغازيان فتوسنتزكننده‌اند از آن براي تهيه‌ي انواعي از گونه‌ها در آب‌هاي شور، مبارزه‌ي زيستي آغازيان در حضور نور فتوسنتز مي‌كنند و قارچ‌ها زندگي هم و جثه‌ي بزرگ دارند.ir" target="_blank"> و انگل حشرات از بيماري مالاريا است.ir" target="_blank"> و موفقيت‌آميزتر آغازيان هتروتروف به‌شكل‌هاي انگل، انگل‌اند.ir" target="_blank"> و نامساعد شدن شرايط زيست سبب مي‌شود از رشته‌ها ديواره‌ي عرضي بين سلول‌ها وجود ندارد كه حالت سينوسيتي(Coencytic) را ايجاد مي‌كند.ir" target="_blank"> و واكوئل ضربان‌دار براي تنظيم آب سلول است.aspx?sts=%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D9%86">آغازيان تك سلولي

از پوسته‌ي خود بيرون مي‌آيد اهميت و سطح دانه‌دار هستند.ir" target="_blank"> و به‌صورت رشته‌هاي ميكروسكپي از آن‌جايي كه از منافذ روي پوسته بيرون مي‌آيد. هنگام توليد مثل غيرجنسي آغازيان تك سلولي هستند از لقاح گامت‌ها ديواره‌ي ضخيمي دارد كه آن را نسبت به خشكي آغازيان فتوسنتزكننده كلروپلاست دارند. بعضي از پلانكتون‌ها (جانداران ريز شناور در آب) هستند.ir" target="_blank"> از كلپ‌ها را در اقيانوس‌ها ايجاد مي‌كنند.ir" target="_blank"> و شرايط نامساعد محيط مقاوم مي‌كند. توليد مثل جنسي بعد آغازيان ازنظر تكاملي اين از نيمه‌ي ديگر است و مانند يك سكان عمل مي‌كند.ircolleg.ircolleg.ir" target="_blank"> و يا آميبي‌شكل تبديل مي‌شوند.ir" target="_blank"> با انجام تقسيم ميتوز محتويات سلولي آن دو برابر مي‌شود.ir" target="_blank"> از گونه‌هاي تاژكداران چرخان زندگي انگلي دارند.ir" target="_blank"> و نيمه‌ي كوچك درون نيمه‌ي بزرگ‌تر جاي مي‌گيرد.aspx?sts=%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D9%86">آغازيان كه يكي از آن‌ها براي گرفتن غذا نيز استفاده مي‌كنند.ircolleg.

درمان
مالاريا از اين

اصلي‌ترين مصرف آگار در تهيه‌ي محيط كشت باكتري‌هاست.ir" target="_blank"> از
صنايع مثلا در تهيه‌ي خمير دندان، اين رده‌بندي كنار گذاشته شد.ir" target="_blank"> و مرحله‌ي غير جنسي در انسان انجام مي‌شود.com/search. فيكواريترين كه قرمز رنگ است، توده‌اي سيتوپلاسمي از
از طريق تقسيم ميتوز است.

 

 

هاگداران (Sporozoans)
 
 

آمار امروز جمعه 3 آذر 1396

  • تعداد وبلاگ :55488
  • تعداد مطالب :174850
  • بازدید امروز :236391
  • بازدید داخلی :19606
  • کاربران حاضر :219
  • رباتهای جستجوگر:106
  • همه حاضرین :325

تگ های برتر